Zariadenie pre seniorov
Astoria v Seredi

Našim poslaním je šíriť myšlienku pomoci seniorom,
prestárlym seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby.

Prečo vzniklo zariadenie Astoria

Zariadenie sociálnych služieb vzniklo kvôli možnosti pomôcť šíriť myšlienku pomoci seniorom, prestárlym seniorom, ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby ale i preto, aby sme pomohli príbuzným našich budúcich klientov- prijímateľov sociálnych služieb riešiť veľakrát nezávideniahodnú sociálnu situáciu v rodinách.

Sme v tejto oblasti nováčikmi avšak budeme robiť všetko preto, aby sa naši budúci klienti – prijímatelia sociálnych služieb u nás cítili dobre, aby boli spokojní, aby zabudli na svoje zdravotné problémy a aby sa po návštevách medzi svojimi blízkymi vracali do nášho zariadenia s radosťou.

Profesionálna starostlivosť

Pri poskytovaní sociálnych služieb vychádzame z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Zariadenie aktívne naplňa a realizuje svoje služby spôsobom partnerského a individuálneho prístupu, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu.

Zariadenie Astoria dopriava svojím klientom profesionálnu starostlivosť v podobe odborníkov na rehabilitáciu a starostlivosť.

BEZPEČNÉ A NADŠTANDARDNÉ MIESTO PRE VAŠICH SENIOROV

Zariadenie pre seniorov Astoria v Seredi (Horný Čepeň) prijíma nových klientov.

Naše aktivity

Centrum Astoria pripravuje pre svojich prijímateľov zaujímavé podujatia a akcie.
Reporty z týchto udalostí a dôležité oznamy budeme pravidelne zverejňovať.

Neváhajte nás kontaktovať

Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa starostlivosti a poskytnutia
ubytovania v Astoria zariadení pre seniorov.

SENIOR CARE SEREĎ 
občianske združenie, 

Fraňa Kráľa 1326/2,
92601 Sereď
IČO:50628551

Zariadenie:
ASTORIA

Horný Čepeň č.4834/103A,
92601 Sereď

Vrchná sestra 
Tel. č.: 0910 180 775

Vedúca sociálneho úseku
Tel. č.: 0910 737 776