Rehabilitácia

MÁME SNAHU  „PRIDAŤ ŽIVOT ROKOM“…

Od novembra 2020 sme do nášho zariadenia prijímali prijímateľov, ktorí  mali okrem iného väčšinou deficit v oblasti mobility. Príčinou boli stavy po cievnych mozgových príhodách, stavy poruchy chôdze pre Parkinsonovu chorobu, po prepustení z nemocnice, kde absentovala rehabilitácia chôdze, ale i poúrazové stavy po zlomeninách krčka stehnovej kosti .

Nie v každom zariadení sú zamestnávaní pracovníci v oblasti rehabilitácie. Máme to šťastie zamestnávať  takých a práve v spolupráci s ostatným personálom  zariadenia sme prišli na „nosnú myšlienku“ ,   nie pridávať roky životu prijímateľov ale naopak – Pridať život rokom!

Klein (2002) podľa Jungera zistil, že už 10 týždňový program rehabilitácie nervosvalových oblastí u seniorov  preukázal pozitívne zmeny, a to v rozsahu pohybu, izometrickej sile a vybraných telesných funkciách.  Tí  seniori,  ktorí zostanú aktívni, sa podľa mnohých štúdií dožívajú vyššieho veku a sú v celkovo v lepšej kondícii. Cvičenie mnohokrát neumožní úplne odstrániť ťažkosti, môže však podstatne znížiť ich ďalší rozvoj. To vravia výskumy. My zatiaľ výskumnú vzorku prijímateľov nemáme. Ani nie je našou snahou niečo dokazovať.

S personálom zariadenia sme sa zhodli na tom, že prioritou našej práce okrem uspokojovania základných biologických potrieb budeme venovať maximum pohybovým činnostiam, podpore v rehabilitácii prijímateľov, pomoci pri chôdzi, rehabilitácii pri prijímaní stravy , tréningu úchopu  drobných predmetov a podobne.

Výsledkom  pravidelnej telesnej aktivity prijímateľov očakávame  význam pri riešení problémov v oblastiach:

  • srdcovo-cievny systém – telesná aktivita zlepšuje ukazovatele fyzickej kondície (dychový objem, srdcový výdaj), upravuje krvný tlak, znižuje riziko ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhania, upravuje zastúpenie tukov v krvnom sére.
  • diabetes mellitus 2. typu – aktivita zlepšuje možnosť kontroly hladiny krvného cukru a schopnosť reakcie na inzulín.
  • osteoporóza – znižovanie strát kostnej hmoty, a to hlavne u žien po menopauze. Znižovanie rizika zlomenín
  • artritída – zlepšenie pohyblivosti i celkovej funkčnej schopnosti kĺbov, zmiernenie ich bolestivosti
  • ťažkosti s vyprázdňovaním – v prípade funkčných ťažkostí cielene orientované cvičenia odstraňujú problémy úniku moču, predchádzajú vzniku zápchy
  • obezita – cvičenie zvyšuje metabolizmus a tak dlhodobo pomáha udržovať optimálnu hmotnosť
  • neuro-psychické problémy – zlepšenie kvality spánku, zlepšenie schopnosti učenia, predovšetkým krátkodobej pamäti. Telesné aktivity pôsobia antidepresívne a tiež rozširujú možnosti sociálnych kontaktov
  • iné primerané fyzické aktivity pôsobia preventívne, znižujú chorobnosť a tým aj celkovú úmrtnosť populácie.

Milí čitatelia našich webových stránok, budeme sa snažiť prinášať Vám naše poznatky, pokroky, ale i nezdarené pokusy. Preto Vás prosíme, sledujte nás naďalej a tešte sa s nami z úspechov tak, ako sa tešíme my, z každého pozitívneho pohybu, kroku , zlepšenia mobility našich prijímateľov , ktoré sú vždy bližšie k dosiahnutiu nezávislosti u každého jednotlivca.

„ÚSPECH JE SÚČASŤ MALÝCH SNÁH  OPAKOVANÝCH DEŇ ČO DEŇ“.

 /Róbert Collier/

Neváhajte nás kontaktovať

Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa starostlivosti a poskytnutia
ubytovania v Astoria domove pre dôchodcov.

SENIOR CARE SEREĎ 
občianske združenie, 

Fraňa Kráľa 1326/2,
92601 Sereď
IČO:50628551

Zariadenie:
ASTORIA

Horný Čepeň č.4834/103A,
92601 Sereď

Telefonický kontakt:

– mimo pracovnú dobu, víkend, sviatok:

Personál
Tel. č.: 0903 448 776

– v pracovné dni do 15:30:

Vrchná sestra 
Tel. č.: 0910 180 775

Vedúca sociálneho úseku
Tel. č.: 0910 737 776