Služby

Pri poskytovaní sociálnej služby budeme vychádzať z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Zariadenie bude aktívne napĺňať a realizovať spôsobom partnerského a individuálneho prístupu, ktorý vedie prijímateľa sociálnej služby k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu.
Zariadenie sociálnych služieb sa zaväzuje pri poskytovaní sociálnej služby vykonávať, zabezpečovať a utvárať podmienky pre tieto činnosti:

Neváhajte nás kontaktovať

Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa starostlivosti a poskytnutia
ubytovania v Astoria domove pre dôchodcov.

SENIOR CARE SEREĎ 
občianske združenie, 

Fraňa Kráľa 1326/2,
92601 Sereď
IČO:50628551

Zariadenie:
ASTORIA

Horný Čepeň č.4834/103A,
92601 Sereď

Telefonický kontakt:

– mimo pracovnú dobu, víkend, sviatok:

Personál
Tel. č.: 0903 448 776

– v pracovné dni do 15:30:

Vrchná sestra 
Tel. č.: 0910 180 775

Vedúca sociálneho úseku
Tel. č.: 0910 737 776