Odborné činnosti

Odborné činnosti predstavujú pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby – činnosti sebaobsluhy, teda úkony stravovania, pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, úkony dohľadu a to tak, aby zahŕňali všetky činnosti každodenného života prijímateľa sociálnych služieb, ktorý môže mať rôzne druhy zdravotného postihnutia a v dôsledku neho potrebuje pomoc inej osoby pri uvedených činnostiach. Túto starostlivosť zabezpečuje sestra, zdravotnícka asistentka a opatrovateľky.

Neváhajte nás kontaktovať

Radi vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa starostlivosti a poskytnutia
ubytovania v Astoria domove pre dôchodcov.

SENIOR CARE SEREĎ 
občianske združenie, 

Fraňa Kráľa 1326/2,
92601 Sereď
IČO:50628551

Zariadenie:
ASTORIA

Horný Čepeň č.4834/103A,
92601 Sereď

Telefonický kontakt:

– mimo pracovnú dobu, víkend, sviatok:

Personál
Tel. č.: 0903 448 776

– v pracovné dni do 15:30:

Vrchná sestra 
Tel. č.: 0910 180 775

Vedúca sociálneho úseku
Tel. č.: 0910 737 776